Polityka jakości

W swojej działalności dążymy do spełniania wysokich wymagań stawianych przez przemysł farmaceutyczny oraz przemysł suplementów diety.

Zwracamy szczególną uwagę, by naszym odbiorcom rekomendować produkty ze źródeł spełniających najwyższe standardy jakościowe oraz posiadające niezbędne certyfikaty jakościowe, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów i konsumentów.

Nasz system jakości oparty jest o główne założenia normy EN ISO 9001:2015 i jest on ustawicznie doskonalony. Szkolimy się i poszerzamy naszą wiedzę w zakresie najnowszych regulacji odnoszących się do dystrybucji i importu surowców z przeznaczeniem zarówno do produkcji leków, suplementów diety, jak i kosmetyków.

Najważniejszą wartością jest dla nas zadowolenie naszych partnerów biznesowych w całym cyklu realizacji każdego z projektów. Osiągamy to wysokim standardem serwisu we wszystkich aspektach działalności, kładąc nacisk na jakość surowców, w obrocie którymi uczestniczymy, terminowość dostaw oraz nasze wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Polityka Jakości jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników, którzy zobowiązani są do aktywnego wspierania funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i jego nieustannego doskonalenia. Jednocześnie podlega ona systematycznej weryfikacji ze strony kierownictwa firmy i aktualizacji z zachowaniem integralności systemu.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • identyfikację i spełnianie wymogów naszych partnerów biznesowych;
  • doskonalenie obsługi i relacji z naszymi aktualnymi partnerami biznesowymi;
  • dbanie o wysoką jakość oraz nadzór nad łańcuchem dostaw surowców, w obrocie których uczestniczymy;
  • umożliwianie pracownikom udziału w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także zachęcanie ich do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności i wiedzy;
  • umacnianie pozycji naszej firmy na rynku obrotu substancjami aktywnymi i surowców pochodzenia roślinnego oraz naturalnego;
  • pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych;
  • stałe poszerzanie oferty w zakresie asortymentu oraz rozwiązań dla rynku.